Werkwijze

Dit mag u van ons verwachten

Een vaste contactpersoon
Als klant krijgt u een vaste contactpersoon toegewezen, die u met alle soorten vragen en verzoeken kunt benaderen. Mogelijk beantwoordt hij deze vragen niet zelf of verricht hij de werkzaamheden niet zelf, maar hij blijft hiervoor wel uw aanspreekpunt.

Bewaking van planning
U kunt van ons verwachten dat wij de planning in de gaten houden, zoals de data voor het indienen van aangiftes of bezwaarschriften.

Uitstel aanvragen
Wij vragen voor de aangifte van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting altijd uitstel aan. U hoeft daar niet om te vragen. Dit geeft ons ruimte om de behandeling van aangiften te spreiden. Wij vragen het uitstel aan volgens de regels van de Belastingdienst. Zowel het aanvragen van uitstel als het indienen van de schatting zijn standaard werkzaamheden, waarvoor wij niet per keer uw toestemming vragen. Voor deze werkzaamheden brengen wij een kleine vergoeding in rekening.

Schattingen
De Belastingdienst verwacht dat wij in juli een schatting geven van de inkomens van onze klanten die ondernemer zijn. Wij geven dan een schatting van het vorige en het lopende jaar.

Kleine noodzakelijke werkzaamheden
Werkzaamheden die niet meer dan een uur in beslag nemen en die naar ons inzicht noodzakelijk zijn, voeren wij zonder overleg uit tegen het geldende uurtarief. Voor werkzaamheden die langer dan een uur in beslag nemen, vragen wij vooraf uw akkoord.

Facturering
Wij factureren over het algemeen in de eerste week van iedere maand. Bij onze factuur treft u altijd een specificatie aan van onze werkzaamheden en de kosten daarvan.
Bij betaling binnen 8 (valuta)dagen ontvangt u van ons een betalingskorting van 5%, die verrekend zal worden op de volgende factuur.